Boni

Picopeko – dostava hrane v Ljubljani – vam omogoča plačilo naših storitev z novimi boni21.

Pri plačilu z boni21 velja naslednji postopek:

Če boste unovčili svoj bon, morate predhodno izpolniti obrazec Priloga1-BON21. Pri naročilu naše storitve opozorite (nujno!), da boste storitev plačali z boni, ker moramo temu primerno izstaviti račun. Pri prihodu dostavljavca imejte pripravljeno:

  1. izpolnjen obrazec Priloga1-BON21,
  2. identifikacijski dokument tistega, ki bo unovčil bon (za hitrejši postopek je priporočljivo, če imate že pripravljeno fotokopijo osebne ali drugega identifikacijskega dokumenta – pri osebni morata biti fotokopirani obe strani osebne).

Svoj bon lahko koristite v poljubnih zneskih in večkrat (do višine, ki vam pripada).

Če boste unovčili preneseni bon, je postopek enak, le da morate poleg obrazca Priloga 1 – Bon21 izpolniti še en obrazec, in sicer Priloga3-BON21.

Preneseni bon lahko koristite samo enkrat in v celotnem znesku.

POZOR! Plačilo z boni21 je možno le pri naročilih od 15 evrov naprej in le za naročila, oddana prek telefona 01 330 22 91.

OBRAZCI

Priloga1-BON21  (unovčevanje lastnih bonov)

Priloga3-BON21 (unovčevanje prenesenih bonov)

 

Več informacij o koriščenju bonov si lahko preberete tukaj (www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije